Peter Pan

Peter Pan

In Londen worden de voorbereidingen van George en Mary Darling om een feest bij te wonen verstoord door de capriolen van hun zoontjes, John en Michael, die een Peter Pan verhaal naspelen dat hun is verteld door hun oudere zus Wendy. Een geïrriteerde George eist dat Wendy stopt met de verhalen en de slaapkamer verlaat, want vroeg of laat moeten mensen volwassen worden.

Later die avond arriveert Peter Pan zelf in de kinderkamer om zijn verloren schaduw te vinden. Hij haalt Wendy over om naar Neverland te komen, waar ze nooit zal hoeven opgroeien, en zij en de jongens vliegen daarheen met de hulp van de elf Tinker Bell.

Peter Pan figuren kopen

Peter Pan is een van de vele sprookjes dat onder andere door Disney is gebruikt voor films, series, games, comics, muziek, speelgoed en verzamelfiguren.